Ενσταση κατά της εκλογής Κατσίβελα και Τζωρτζίνη - Αθλιότητες τα χαρακτηρίζει ο νέος δήμαρχος

Στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα συνεχιστεί ο τρίτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών για το Δήμο Τριφυλίας μετά τις ενστάσεις που κατατέθηκαν την Κυριακή το απόγευμα, τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας.
Οι ενστάσεις αφορούσαν πρώτα και κύρια την εκλογή του Παναγιώτη Κατσίβελα στην θέση του δημάρχου που κατατέθηκε από πολίτη ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει κώλυμα εκλογής του, λόγω της θέσης που κατέχει ως διοικητής της 6ης ΥΠΕ. Επίσης από τον ίδιο πολίτη κατατέθηκε ένσταση και για τον νεοεκλεγέντα δημοτικό σύμβουλο της ΔΕ Γαργαλιάνων Αλέξανδρο Τζωρτζίνη για την θέση του στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Ενώ μια τρίτη ένσταση κατατέθηκε κατά του εκλογικού αποτελέσματος στην Τοπική Κοινότητα Αρμενιών όπου για μια ψήφο κερδήθηκε από το συνδυασμό του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου. Η συγκεκριμένη ένσταση κατατέθηκε από υποψήφιο του συνδυασμού του Τάκη Κατσίβελα.
Από εδώ και πέρα οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας θα σταλούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας και η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε η απόφαση θα πρέπει να έχει βγει μέχρι τις 31 Αυγούστου, αφού από την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να αναλάβει η νέα δημοτική αρχή.
Για την απόφαση που θα βγει υπάρχει μόνο δικαίωμα αναίρεσης, η οποία πάει για συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αθλιότητες χαρακτηρίζει όλα όσα έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο ο νεοεκελεγείς δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας και στο πλαίσιο αυτό εντάσσει και την ένσταση σε βάρος του.
Με αφορμή τα περιστατικά των τελευταίων ημερών ο κ. Κατσίβελας σημειώνει: "Οι πολίτες της Τριφυλίας στις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου αποφάσισαν ο τόπος μας να ακολουθήσει μια νέα πορεία και να δημιουργήσουμε μια νέα προοπτική ανάπτυξης ελπίδας και αισιοδοξίας και η εντολή τους στον συνδυασμό «Τριφυλία Ξεκινάμε» και σε μένα προσωπικά είναι ισχυρή , ξεκάθαρη αλλά κυρίως αδιαμφισβήτητη.
Μετά τις αθλιότητες της προεκλογικής περιόδου, γίνεται η ύστατη προσπάθεια ,να ακυρωθεί η απόφαση του λαού μας , από αυτούς που αντιστρατεύονται αυτήν την νέα προοπτική της Τριφυλίας μας και μάλιστα χωρίς να έχουν το θάρρος και την παρρησία να βγουν από το σκοτάδι που ζουν και λειτουργούν. Δέχομαι και αυτήν την πρόκληση. Το ξεκίνημα της Τριφυλίας δεν πρόκειται να ανακοπεί."

Του Κώστα Μπούρα από την "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

8 σχόλια:

 1. Ο Παναγιώτης Κατσίβελας διορίστηκε με το με αριθμό φύλλου 492/24-10-2012 τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων κλπ. του φύλλου εφημερίδας της Κυβέρνησης ως Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας ΕΘ του Ν. 3528/2007 με βαθμό 1ο. Ο Νόμος αυτός αφορά την κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Συνεπώς ο ανωτέρω αναμφίβολα με βάση την άνω διάταξη σε συνδυασμό με το άνω Φ.Ε.Κ υπάγεται στην κατηγορία των υπαλλήλων ειδικής θέσης, άσχετα εάν ονομάζεται Διοικητής. Περαιτέρω με τη με αριθ. 14/17-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ειδικότερα στις διευκρινίσεις για τα κωλύματα εκλογιμότητας αναφέρεται ότι: «Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έµμεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών µμονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.»
  Εν προκειμένω ο Παναγιώτης Κατσίβελας ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, όπως είναι η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται και οι μονάδες υγείας του Δήμου Τριφυλίας, (Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας κλπ.) Αυτό αποδεικνύεται από σωρεία αποφάσεών του με τις οποίες έχουν προσληφθεί ιατροί, νοσοκόμες κλπ. σε όλες τις μονάδες υγείας της Περιφέρειάς του οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ακολούθως με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4238/17-2-2014, τα Κέντρα Υγείας της χώρας μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους. Δηλαδή τα Κέντρα Υγείας Γαργαλιάνων, Φιλιατρών και Κυπαρισσίας ανήκουν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια που διευθύνει ο κ. Κατσίβελας που ήτο υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας.
  Επομένως και με βάση το γράμμα αλλά και με βάση την τελεολογική ερμηνεία του νόμου υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας. Ειδικότερα ο νόμος θεσπίζει κώλυμα εκλογιμότητας στους υπαλλήλους οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, γιατί αυτό επιβάλει η προστασία του Δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό εκβιασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν οι άνω υπάλληλοι στο εκλογικό σώμα, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων. (ιδ εγκύκλιο 14/2014 σελ 19 σημ 91). Ως εκ τούτου, αφού ο άνω δεν έχει παραιτηθεί προ δεκαοκταμήνου από την άνω θέση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει κώλυμα εκλογιμότητας.
  Επί πλέον ο ανωτέρω με τη με αριθμό πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π17487/24-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ο Παναγιώτης Κατσίβελας ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

  Ελένη Π.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΡΑΒΟ ΕΛΕΝΗ [δεν σε ξερω] ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ, Ο ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Α, μάλιστα, ο πρόεδρος κος "Άνώνυμος" και η Εισαγγελέας κα" Ελένη Π.Κ έβγαλαν απόφαση και εφιστούν την προσοχή και σους "συναδέλφους τους"!!!
  Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από νομικές γνώσεις έχετε και γνώσεις σε άλλες επιστήμες όπως Ιατρική, Μηχανολογία, Σεισμολογία, Αρχοτεκτονική κλπ, ώστε να έχουμε τα πορισματά σας σε κάθε τι που γίνεται, εσείς ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ. Δόξα το θεό, όπως βλέπω, έχετε "βήμα" να λέτε τις παπα...ες σας, Σας ανεβάζουν τα σχόλια αυτοί εδώ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχουμε νομικές γνώσεις κύριε Ανώνυμε και υπηρετούμε τη Δικαιοσύνη. Θα μας κάνετε επίπληξη γι' αυτό; Την νομική μας άποψη βασισμένη σε αληθή γεγονότα γράψαμε και οι Διαχειριστές έκριναν πως το σχόλιό μας δεν είναι υβριστικό και συκοφαντικό γι' αυτό και το ανέβασαν. Έχετε να σχολιάσετε κάτι με νομικά επιχειρήματα επί των όσων εκτέθηκαν; Αν ναι, πράξτε το. Αν όχι, αφήστε τα επίθετα και τους χαρακτηρισμούς. μιας και χαρακτηρίζουν εσάς που είστε εμπαθής και αδαής. Δεν είναι ουδείς υπεράνω του νόμου και ουδείς μπορεί να τον παραβαίνει, ιδίως δεν εν γνώσει του, ατιμωρητί! Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα αποφανθεί. Υπομονή λοιπόν.

  Ελένη Π.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν είχαμε σοβαρή Δικαστική Εξουσία (γιατί η Νομοθετική όπως μας είπατε με νομικούς όρους που δεν αμφισβητώ, έχει προβλέψει για περιπτώσεις όπως αυτή που λέμε) θα έπρεπε η υποψηφιότητα Κατσίβελα να «κοπεί» από το Πρωτοδικείο την στιγμή που κατατέθηκε.
  Αλλά τι να λέμε για τη Δικαστική Εξουσία; «Και με τον Ανστυφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ» είναι πάντα!!!
  Κάνουν τους νόμους «λάστιχο» ανάλογα με το επιθυμούν να κάνουν!!!
  Δίνουν άδειες σε «τρομοκράτες» στο πλαίσιο της ισότητας και των δικαιωμάτων και προφυλακίζουν «με το έτσι θέλω» ανθρώπους που δεν έχουν κανένα στοιχείο εναντίον τους.
  Ίσως και αυτοί να «εκτελούν εντολές».
  Τέλος πάντων, λέω και πάλι για να μην πλατειάζω ότι αν ήταν σοβαροί εκεί στα Πρωτοδικεία θα έπρεπε να «κόψουν» την υποψηφιότητα… άλλωστε νομίζω ότι τις ελέγχουν (τις υποψηφιότητες) έτσι και αλλιώς, έτσι δεν είναι; Και με τον «ντόρο» που έχει ξεσπάσει τόσο καιρό όφειλε η Δικαιοσύνη να κινηθεί αυτεπαγγέλτως..
  Δηλαδή, άφησαν τον κόσμο να αποφασίσει και τώρα μας λένε για κωλύματα κλπ… άλλος το έχει το κώλυμα και όχι ο Κατσίβελας και αυτό το κώλυμα δυστυχώς δεν άπτεται δικαστικής αρμοδιότητος.
  Όσο για τους διαχειριστές του μπλογκ εδώ… καλά, έχουν ανεβάσει και χειρότερα…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το Πρωτοδικείο κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει περί κωλύματος εκλογιμότητας ή όχι, επειδή ο νόμος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο και δεν δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν τέτοιες πράξεις οι Δικαστικοί λειτουργοί. Το μόνο που εξετάζεται κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι εάν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως υπεύθυνες δηλώσεις, παράβολα, βεβαιώσεις κτλ. Με τις υπεύθυνες δηλώσεις οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας και δε στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Το κώλυμα εκλογιμότητας εξετάζεται, μετά τις εκλογές εάν και εφόσον ασκηθεί ένταση κατά της απόφασης ανακήρυξης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαδικασία πριν τις εκλογές και κατά την υποβολή. Εφόσον αποδειχτεί ότι υπάρχει κώλυμα, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται και έχει και ποινικές ευθύνες για ψευδή υπεύθυνη δήλωση, απάτη, απιστία κτλ και επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΙΜΑΙ Ο <>.
  ΨΗΦΗΖΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΔΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΑΝ Ο κ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
  ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
  ΔΕΝ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ.... ΠΡΟΒΑΤΟ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΩ, ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΥΧΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΧΘΩ ΣΑΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΡΟΗ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. Ο ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΤΑΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΜΕ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΒΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ.ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΩ ΝΔ.
  ΘΑ ΞΑΝΑΡΙΞΩ ΨΗΦΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ. ΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν έχει καμία σημασία... εάν στην έννοια τού διοικητή περιλαμβάνεται ο υπάλληλος, καθώς επίσης εάν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στην περιοχή μας είναι αυτοδιοίκητα ή όχι, όταν τα καθήκοντά τού κ. Κατσίβελα, ασκήθηκαν το προηγούμενο δεκαοχτάμηνο στο δ. Πατρέων και όχι στο δ. Τριφυλίας. Το κώλυμα ισχύει μόνο για το δήμο όπου η υπηρεσία έχει την έδρα της. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Τριφυλίας δεν έχει κώλυμα εκλογιμότητας τελικά και ως εκ τούτου δε θα χρειαστεί να γίνει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου τής Επικρατείας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

- Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιο σας στα Ελληνικά και σε κόσμιο ύφος.
Σχόλια με greeklish και υβριστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.
- H Ομάδα Διαχείρισης του Kyparissia News Blog δεν αντιπαρατίθεται και δεν συνδιαλέγεται με τους αναγνώστες στο πεδίο σχολιασμού, σχετικά με δημοσιεύσεις και άρθρα (με μόνη εξαίρεση διαδικαστικά-λειτουργικά θέματα του ιστολογίου).
- Οι απόψεις των αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του blog και αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους τοποθετήσεις.