«Γαλλική Ριβιέρα» το Κατάκολο, ενώ στην Τριφυλία ούτε λιμάνι ούτε Λιμενικό Ταμείο

«Σε “Γαλλική Ριβιέρα” θα μετατραπεί το Κατάκολο!» είναι το τίτλος ρεπορτάζ στο patrinews.com, που αναφέρεται στα έργα ανάπτυξης και ανάδειξης του λιμανιού του Κατακόλου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο. Την ίδια στιγμή, στην Τριφυλία, δεν υπάρχει ούτε λιμάνι ούτε και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο!
Η κατάσταση στο κατεστραμμένο λιμάνι της Κυπαρισσίας είναι τραγική και παραμένει ως είχε μετά την κατάρρευση τμήματος του καινούργιου μόλου το Μάρτιο του 2013 (σ.σ. από τον Απρίλιο του 2012 είχε «σπάσει» η βάση του και αρχές Δεκεμβρίου του 2012 «έσπασε» σε τρία κομμάτια και πήρε κλίση κατάρρευσης). Παρά τις εξαγγελίες, καμία εργασία αποκατάστασης δεν έχει γίνει και κάθε μέρα που περνά χειροτερεύει! Έχει πάρει επικίνδυνη κλίση για κατάρρευση και τμήμα του παλιού προσήνεμου μόλου και, επίσης, δεν παρέχεται καμία ασφάλεια ελλιμενισμού, ενώ η χερσαία ζώνη είναι εγκαταλελειμμένη, με σπασμένες και σκουριασμένες κολώνες φωτισμού, με ανοιχτά φρεάτια, σκουπίδια, βρωμιές, μπάζα και χορτάρια!
«Εάν θελήσει κανείς να φανταστεί πώς θα μοιάζει η χερσαία λιμενική ζώνη του Κατακόλου όταν ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει σήμερα εργασίες που ανέλαβε να υλοποιήσει στο ακέραιο η νέα Δημοτική Αρχή Πύργου, τότε απλώς δε θα έχει μέτρο σύγκρισης με τίποτα από όσα προηγήθηκαν στην περιοχή! Η υφιστάμενη κατάσταση ωχριά μπροστά στις εικόνες της ψηφιακής μακέτας των εργασιών, αλλά η είδηση δεν είναι αυτή… Πρόκειται για δέσμευση, μετά την επικαιροποίηση σε τεύχος της εφημερίδας της Κυβερνήσεως του σχετικού ΦΕΚ, περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων που έγινε μόλις στις 29 του περασμένου μήνα. Χονδρικά θα μπορούσαμε απλώς να σας φέρουμε την εικόνα της υφιστάμενης θέσης πραγμάτων στη λιμενική ζώνη του Κατακόλου με την τελική εικόνα του τον Αύγουστο του 2015, αν σας βάλουμε να αναλογιστείτε τα πάντα… “ένα βήμα” μπροστά! Παραλία, πλοία, πάρκινγκ, οχήματα και νέες κατασκευές για πεζούς, διερχόμενα οχήματα εμπλεκόμενα της κρουαζιέρας και χώρους αναψυχής και από-επιβίβασης τουριστών», αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Μαρίας Χρυσικοπούλου στο patrisnews.com και δίδονται αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο λιμάνι Κατακόλου.
Στην Τριφυλία, όμως, ούτε λιμάνι αλλά ούτε και Λιμενικό Ταμείο λειτουργεί!
Πριν από 13 μήνες εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας και εστάλη προς το υπουργείο Ναυτιλίας για υπογραφή και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύστασή του! Με την απόφαση μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που ασκεί το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας και συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τριφυλίας». Μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, αυτό θα επέστρεφε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ για περαιτέρω ενέργειες, ώστε να δημοσιευόταν στο ΦΕΚ η σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας. Το, δε, σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ φέρει ημερομηνία 13-8-2013 και παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε από το Δήμο Τριφυλίας στις 2 Σεπτεμβρίου. Αυτά είχαν γίνει γνωστά τότε και έκτοτε ουδέν νεώτερο και καμία απολύτως ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος!
Θυμίζουμε πως, στις 25 Ιουλίου 2012, ο Δήμος Τριφυλίας με έγγραφό του προς τα συναρμόδια υπουργεία και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας. Μάλιστα, είχε λάβει ομόφωνα απόφαση για το αίτημα δημιουργίας, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα αυτό, στις 27 Ιουλίου 2012. Με την απόφασή του το Σώμα «γνωμοδότησε θετικά για την άμεση και επιτακτική ανάγκη της Ίδρυσης ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας και εισηγείται στο ΥΠ. ΕΣ. και στο ΥΠ.Α.Α.Ν. την τροποποίηση του Π.Δ. 173/2001 (Α’149) και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας που αφορούν στο Δήμο Τριφυλίας στο Δήμο αυτό, προκειμένου να συσταθεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τριφυλίας”, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95 (Α΄231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2738/99, όπως ισχύει».
Ο εισηγητής του θέματος, σε εκείνη τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, τότε αντιδήμαρχος Έργων, Παναγιώτης Τσίγγανος, μεταξύ άλλων, είχε τονίσει: «Από παλαιότερα ως τέως Δήμος Κυπαρισσίας επιθυμούσαμε την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου στον τόπο μας και είχαμε κάνει αντίστοιχη συζήτηση σε τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχαν, όμως, οι κατάλληλες υποδομές να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της σύστασης του Λιμενικού Ταμείου. Σήμερα έχουμε πολλούς λόγους να επιθυμούμε και να υποστηρίζουμε θερμά τη σύσταση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με βασικότερους τους κάτωθι: α) το λιμάνι Κυπαρισσίας, για το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης εκπόνησης του Master Plan (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα), β) το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης, για το οποίο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εξομοίωσης του χώρου και ο καθορισμός της χερσαίας ζώνης, γ) το λιμάνι του Αγρίλη, για το οποίο ετοιμάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Αγρίλη (ΟΦΑ), ο φάκελος για την προώθηση της διαδικασίας εξομοίωσής του και δ) το λιμανάκι της Αγίας Κυριακής, για το οποίο ξεκινά η διαδικασία ορισμού χερσαίας ζώνης». Παράλληλα, είχε σημειώσει: «Η σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας θα αποτελέσει μεγάλο αναπτυξιακό “εργαλείο” για την περιοχή μας. Να αναφέρω εν συντομία εδώ και μερικούς από τους σκοπούς του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας, οι οποίοι θα είναι: α) η οικονομική διαχείριση των λιμενικών τελών, β) η εκτέλεση διάφορων λιμενικών έργων με αυτεπιστασία, γ) η συντήρηση, επίβλεψη, ανακαίνιση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, δ) η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και προπάντων καλής ποιότητας νερού και ε) η επιμέλεια και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Όπως έχουμε επισημάνει στο «Θ», με γνωστά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, πρωτίστως, το λιμάνι Κυπαρισσίας, μετά την κατάρρευση τμήματος του προσήνεμου μόλου και τον κίνδυνο ολοκληρωτικής καταστροφής του, καθώς και με «ανοιχτά» ζητήματα για τα αλιευτικά καταφύγια της Μαραθόπολης, της Αγίας Κυριακής και του Αγρίλη, όπως και της διαχείρισης και αισθητικής ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Κυπαρισσίας, όπως και της Μαραθόπολης, όλοι ευελπιστούν πως η δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας θα δρομολογήσει για τα ζητήματα αυτά όπως και, ευρύτερα, για την ανάπτυξη της περιοχής, θετικές εξελίξεις!
Στη γειτονική Ηλεία το Κατάκολο μετατρέπεται σε «Γαλλική Ριβιέρα», αλλά στην Τριφυλία, δυστυχώς, μένουν οι βαρύγδουπες εξαγγελίες και τα – απατηλά – όνειρα και δε γίνονται ούτε καν τα αυτονόητα! Αυτονόητα τα οποία δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και άμεσα επιβεβλημένα, όπως, επιτέλους, η αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του λιμανιού της Κυπαρισσίας και η δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τριφυλίας.

Από το "ΘΑΡΡΟΣ"

2 σχόλια:

  1. Το κατάκολο θα γίνει όσο Παρίσι μ΄πορεί να γίνει η Λεντεκάδα, μ'αλλον πιο πολλές πιθανότητες έχει η λεντεκάδα...εαν κάποιος έχει πάει και στην Ριβιέρα και στο Κατάκολο θα καταλάβει τι εννοώ. Το Κατάκολο είναι φαστ φουντ της Κρουαζίερας και έχει πολλά πολλά χάλια οπότε μάλλον ο υπογράφων το άρθρο δεν έχει πάει ούτε στην Μάραθο....αυτό το μοντέλο τουρισμού του κατακόλου είναι ντροπή για την ελλάδα, τους ταίζουν γάτες για σουβλάκια και ντομάτες βελγίου για ελληνικές, έλεος πια ΕΛΕΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη με την περίπτωση των λημμάτων στη θάλασσα της Κυπαρισσίας όπου γεμίζουν οι παραλίες της κάθε καλοκαίρι με θαλάσσιους αφρούς σαπουνάδας με ελαιώδη σύσταση και χαρακτηριστική δυσοσμία. Είναι πολύ άσχημο οπτικά και φαντάζομαι επιβλαβές για όλυς εμάς τους λουόμενους και αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει τόσα χρόνια καμία μέριμνα ή έστω κάποιο σχόλιο, μία ανάρτηση ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

- Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιο σας στα Ελληνικά και σε κόσμιο ύφος.
Σχόλια με greeklish και υβριστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.
- H Ομάδα Διαχείρισης του Kyparissia News Blog δεν αντιπαρατίθεται και δεν συνδιαλέγεται με τους αναγνώστες στο πεδίο σχολιασμού, σχετικά με δημοσιεύσεις και άρθρα (με μόνη εξαίρεση διαδικαστικά-λειτουργικά θέματα του ιστολογίου).
- Οι απόψεις των αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του blog και αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους τοποθετήσεις.