Δήμος Τριφυλίας: Έξι Αντιδήμαρχοι και δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Από την Τρίτη έχουν ανακοινωθεί οι έξι Αντιδήμαρχοι Τριφυλίας , με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 15/9/2014-28/02/2017, καθώς και δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δημάρχου.
Όπως επίσημα έχει αναρτηθεί και στο diavgeia.gov.gr οι έμμισθες θέσεις είναι τέσσερις και τις καταλαμβάνουν οι κ.κ Αδρακτάς Ιωάννης του Αναστασίου, Παπαθεοδοσίου Βασίλειος του Κων/νου, Τσίγγανος Παναγιώτης του Ηλία και Χρονόπουλος Σπυρίδωνας του Παναγιώτη, άνευ αντιμισθίας οι θέσεις αντιδημάρχων είναι δύο και ανατίθενται στους κ. Μερκούρη Ιωάννη του Δήμου και κα Πανουσιοπούλου Μαρία του Παναγιώτη, επίσης ο Δήμαρχος κύριος Κατσίβελας όρισε και δύο Εντεταλμένους Συμβούλους, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Κωνσταντέλου Γιαννούλα του Δημητρίου ως υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαλαμανδρή Θεόδωρο του Σωτηρίου ως υπεύθυνο σε θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και Αλιείας
Σε ότι αφορά τα καθήκοντα με τα οποία έχουν επιφορτιστεί οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι επιγραμματικά έχουν ως εξής:
Για τον κ. Αδρακτά Ιωάννη:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
2.Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (αφορά την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται τις αρμοδιότητές του) 
4. Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων
Για τον κ. Μερκούρη Ιωάννη:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
- τη λειτουργία των ΚΕΠ.
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφ
2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αετού:
Για την κα Πανουσιοπούλου Μαρία:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων
2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (αφορά την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται τις αρμοδιότητές της)
3. Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.
Για τον κ. Παπαθεοδοσίου Βασίλειο:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Δημοτικής Υγείας, Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών:
Για τον κ. Τσίγγανο Παναγιώτη:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος:
2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (αφορά την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται τις αρμοδιότητές του)
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας:
Για τον κ. Χρονόπουλο Σπυρίδωνα:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Πολιτικής προστασίας
2. Πολεοδομίας
3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αυλώνας
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μερκούρης Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αδρακτά Ιωάννη. 
Δείτε αναλυτικά όλη την απόφαση και τις αρμοδιότητες ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

- Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιο σας στα Ελληνικά και σε κόσμιο ύφος.
Σχόλια με greeklish και υβριστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.
- H Ομάδα Διαχείρισης του Kyparissia News Blog δεν αντιπαρατίθεται και δεν συνδιαλέγεται με τους αναγνώστες στο πεδίο σχολιασμού, σχετικά με δημοσιεύσεις και άρθρα (με μόνη εξαίρεση διαδικαστικά-λειτουργικά θέματα του ιστολογίου).
- Οι απόψεις των αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του blog και αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους τοποθετήσεις.