Aπαντηση της Μητροπολεως Τριφυλιας & Ολυμπιας περι της μη περιφορας των Επιταφιων


Σὲ ἀπάντηση τῶν ἀνακριβῶν δημοσιευμάτων τῆς σελίδας σας σχετικὰ μὲ τὴν περιφορὰ τῶν Ἱερῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν Κυπαρισσίας, ποὺ παρὰ τον τίτλον  τους, στεροῦνται ὄχι
μόνον ἐγκυρότητος ἀλλὰ καὶ τῆς στοιχειώδους δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας. Δηλαδὴ νὰ ἐνημερωθεῖ ὁ καταγγελόμενος πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς  καταγγελίας καὶ νὰ φιλοξενηθεῖ καὶ ἡ δικιά του θέση. Δημοσιογραφική δεοντολογία ποὺ οφείλουν νὰ ἔχουν ὅλοι ὅσοι ἀσκοῦν δημοσιογραφία, ἔστω καὶ ἐρασιτεχνικὰ σὲ τοπικὰ site, ξεκαθαρίζουμε τὴν ἀλήθεια διὰ τῶν ἀκολούθων:
          Οὐδεμία ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυσοστόμου ὑπήρξε νὰ μὴν ἐπιτραπεῖ ἡ περιφορὰ τῶν Ἱερῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν Κυπαρισσίας. Ἀπόδειξη τὸ ὅτι ὁ Ἱερὸς Ναὸς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κυπαρισσίας ἔκανε περιφορά!
          Ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κρίνοντας ἀπὸ τὶς ὄντως δυσμενεῖς καιρικὲς συνθήκες, ἀφοῦ καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἠμέρας καὶ τῆς νύκτας ἔβρεχε κατὰ διαστήματα, πήρε τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν γίνει ἡ περιφορὰ τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Κυπαρισσίας ἐξωτερικὰ ἀλλὰ νὰ γίνει ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὴν ἴδια ἀπόφαση πήρε καὶ ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κυπαρισσίας π. Δημήτριος Καραΐσκος ἀλλὰ καὶ ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Κυπαρισσίας π. Παναγιώτης Σταθόπουλος.
          Ἦτο  ἀπλῶς τὸ αὐτονόητον καθότι ὑπήρχε κίνδυνος νὰ ξεσπάσει βροχή. Κάποιοι ἀπ᾿ τοὺς σχολιαστὲς τοῦ δημοσιεύματος τοποθετοῦνται μὲ ὀρθότητα σὲ ἀντίθεση μὲ τους συγγραφεῖς αὐτοῦ.  
          Ἄλλωστε ἡ Ἱερᾶ περιφορὰ τῶν Ἐπιταφίων πραγματοποιήθηκε ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν μὲ εὐβλάβεια καὶ πανθομολογούμενη κατάνυξη ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν Χριστιανῶν ποὺ παρευρέθησαν.
          Δυστυχῶς τὸ ἀνακριβές ἄρθρο σας ἔδωσε τὴν ἀφορμή σὲ ἀνώνυμους σχολιαστὲς νὰ ἐκφράσουν λανθασμένες Ἑκκλησιαστικὰ θέσεις ἀλλὰ καὶ ψεύδη, εἰς τοὺς ὁποίους καὶ ἀπαντοῦμε: 
1)        Ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας δὲν ἔχει καμία προσωπική περιουσία πέραν τοῦ ράσου ποὺ φέρει. Μπορεῖ νὰ δώσει τὸν ἀριθμὸ τῆς ταυτότητός του καὶ τοῦ φορολογικοῦ του μητρώου σὲ ὅποιον ἐνδιαφέρεται γιὰ νὰ τὸ διαπιστώσει.   
2)        Ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, τὴν Ἔνωση Ἐφοπλιστῶν Ἑλλάδος, τὸν κ. Ἀχιλλέα Κωνσταντακόπουλον, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τοὺς Ἰατροὺς τοῦ Κόσμου καὶ ἄλλους, ποὺ ἀπ᾿ τὸ 2007 ἔως σήμερα ξεπερνᾶ τὰ 3,5 ἐκατομμύρια εὐρὼ ἔχει δοθεῖ καὶ δίνεται πάντα εἰς  τὴν Ἱερὰν    Μητρόπολιν Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας, ἡ ὁποία  ἐγγυάται ἀλλὰ καὶ διεξάγει τον δίκαιο καταμερισμό τῆς οίκονομικῆς βοηθείας εἰς τοὺς ἀναξιοπαθούντας ἀδελφοὺς μας. Ὅλοι οἱ παραπάνω εὐεργέτες μας ἔχουν κατὰ τὸ παρελθόν πει: «Σεβασμιώτατε ἐσας  ἐμπιστευόμαστε καὶ ἐπειδὴ εἶστε ἐσεἶς, δίνουμε ὅ,τι δίνουμε. Ἄλλος φορέας δὲν ὑπάρχει στὴν περιοχὴ ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ ἐμπιστευτοῦμε».
3)        Εἶναι ἄλλη ἡ τελέτουργία διὰ τὴν ταφὴν τῶν κεκοιμημένων ὅπου διὰ τῶν αὐτοκινήτων μεταβαίνουν ὅλοι στὸ κοιμητήριο καὶ ἡ ἔκθεση στὶς καιρικὲς συνθῆκες δὲν ξεπερνᾶ τὰ τέσσερα ἤ πέντε λεπτά τῆς ὥρας , καὶ ἄλλη τῆς περιφορᾶς τοῦ ἐπιταφίου ὅπου ξεπερνᾶ τὴν μία ὥρα.
4)        Ὁ Σεβασμιότατος  δὲν παρεβρέθη κὰν στὴν κηδεία τῆς μητρός του παρά μόνον γιὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία αὐτῆς. Δὲν πῆγε σὲ κανένα μνημόσυνο αὐτῆς τελώντας αὐτὰ σὲ ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας του, μὴ διανοούμενος  νὰ ἀφήσει τὴ θέση τῆς διακονίας του, ποὺ ἡ Ἐκκλησία τὸν τοποθέτησε,  οὖτε καν γιὰ λίγες ὥρες. Ἀναγκάζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τοὺς συγγενεῖς του σὲ ἄλλες περιπτώσεις νὰ μεταβοῦν ἐκείνοι στὴν Κυπαρισσία καὶ νὰ τελέσουν Ἱερὰ Μυστήρια προκειμένου νὰ μὴν στερηθοῦν τὴν παρουσία του σὲ σημαντικὰ προσωπικά τους γεγονότα.
5)        Κατὰ τὴν ἠμέρα τῶν Θεοφανείων τὰ κύματα  ἐκάλυπταν τὴν προβλήτα καὶ δὲν ἐπέτρεπαν τὴν ἀσφαλῆ παραμονὴ τῶν πιστῶν εἰς τὸν χῶρο αὐτόν. Οἱ ἴδιοι κίνδυνοι ὑπήρχαν καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ ἐπιχειρούσαν νὰ πέσουν στὴ θάλασσα γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό.     
6)        Πέρασε ἡ ἐποχὴ τοῦ καισαροπαπισμοῦ καὶ τῶν συνταγματαρχῶν ποὺ ἡ πολιτικὴ ἀνεβοκατέβαζε Μητροπολίτες. Σήμερα τὸν λόγο ἔχει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ κανονικὴ ὁδός.   

«Πάντες δὲ οἰ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται».
 «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξωσι».
« Οὐαὶ ὑμῖν ἐὰν εἴπωσι οἱ ἄνθρωποι καλῶς».Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας.                       
       
           


       
           

10 σχόλια:

 1. ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΟΤΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΒΡΟΧΗ,ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ. ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΤΑΣΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΓΙΑ 5-10 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΞΑΝΑΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΟΥΖΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΑΣ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ. Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σεβασμιώτατε Χριστός Ανέστη,

  Βρέθηκα στη νησιωτική Ελλάδα. Επαγγελματικά. Γύρισα κάθε γωνιά της περιοχής. Μίλησα με ανθρώπους. Γνώρισα κουλτούρες. Είδα εικόνες! Είδα και τον Επίσκοπο. Στο δρόμο. Στον παλμό της πόλης. Στα προβλήματα. Εκεί, που η Ελλάδα αιμορραγεί. Εκεί που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Εκεί που οφείλουμε όλοι μας να είμαστε. Ένας Επίσκοπος που μιλάει με τον πολίτη. Που τον γνωρίζει! Που επιδιώκει να τον μάθει. Να έρθει κοντά του. Που τον στηρίζει… και δεν εννοώ οικονομικά. Που του μιλάει. Που αναγνωρίζει το πρόβλημα. Που τον ψάχνει…

  Σεβασμιώτατε,

  Δεν μου αρέσει να συγκρίνω ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται και να δημιουργεί. Έγινε όμως! Άθελα μου. Ωστόσο, είστε υπαρκτός μόνο για τους τύπους. Είστε υπαρκτός να για να εκφράσετε το… «γράμμα του νόμου». Είστε υπαρκτός για να βάλετε… φρένο στις επιλογές των ανθρώπων. Ευτυχώς δεν το καταφέρνετε. Λυπάμαι αλλά ο δρόμος που έχετε επιλέξει προκαλεί! Ίσως σας αρέσει να προκαλείτε. Ίσως ψάχνετε να βρείτε ασφάλεια. Ίσως δεν ξέρετε και εσείς πώς να το χειριστείτε… Είναι απλό!

  Βγείτε στο δρόμο. Μιλήστε με τους ανθρώπους. Επισκεφθείτε τα χωριά, τα καφενεία. Νιώστε την Ελλάδα που πονάει. Που πληγώνεται καθημερινά. Που δεν αντέχει άλλο. Βγείτε εσείς… μην περιμένετε να έρθουν. Η εκκλησία δεν περιορίζεται – ευτυχώς- στα στενά όρια του οικήματος. Κάντε το βήμα και δεν θα χάσετε. Γίνετε και εσείς ένας από όλους μας. Γιατί αυτό είστε κατά βάθος. Αφήστε στην άκρη την τυπολατρεία. Κάντε την ανατροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο μητροπολίτης είναι υπερβολικός σε πολλά. Είναι αυστηρός με τους παπάδες, μοιράζει τα περισεύματα του Κωνσταντακόπουλου σαν να είναι δικιά του δωρεά, μένει σε πενταώροφη πολυκατοικία που δεν του ανήκει, μόνος αυτός (.) , και λούζεται μέσα στο ιερό των εκκλησιών κατά την ώρα της θείας λειτουργίας. Και το χειρότερο χτυπάει συνεχώς τις καμπάνες. Ανήμερα το πάσχα χτυπούσε δυνατά η κεντρική καμπάνα στον Αγιο Αθανάσιο Κυπαρισσίας , για 3 ολόκληρες ώρες.
  Ο κ. Χρυσόστομος είναι ολίγον φιλάσθενος, κρυώνει εύκολα, γι αυτό και δεν έκανε περιφορά του επταφίου. Όμως χιλιάδες πιστοί ήθελαν να γίνει η περιφορά. Ευχόμαστε στον δεσπότη να ξαναγυρίσει το Αγιο Ορος, και να βρεθεί άλλος δεσπότης πιό λαϊκός για την Τριφυλία.
  Αντώνης Αντωνόπουλος, Κυπαρισσια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΕ.....ΠΑΝΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ....ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ.....ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠΛΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ....

   Διαγραφή
 5. Στεναχωρηθήκαν οι μαγαζάτορες γιατί περίμεναν το κόσμο στη πλατεία για να δουλέψουν τα μαγαζιά τους Μ.Παρασκευη βραδυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σεβασμιώτατε μαζί σας!Για τις αιρέσεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και τις μεταναστε'υσεις για ιερά μυστήρια στην Σγράπα κάντε κάτι !!!!! επιτέλους πρώτη φορά είχαμε ιερείς σε χωριά μας την ανάσταση.Σε πιστεύουμε και σε εμπιστευόμαστε!!!Καλοθελητές πάντα θα υπάρχουνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. κάτω τα χέρια από τον Σεβασμιώτατο. Είδαμε και πάθαμε από τον προηγούμενο Δεσπότη, και από τότε που ήρθε αυτός 'έφαγε ψωμάκι' πολύς κόσμος, αλλά και πάρα πολλοί που έχουν ανάγκη,παίρνουν ως δωρεά πολλά χρήματα. Ο κ. Χρυσόστομος είναι λίγο υπερβολικός σε μερικά, αλλά είναι τίμιος και κάνει φιλανθρωπικό έργο. Μπράβο του. Και αν βγεί πιό πολύ στο λαό, όπως του προτείνει ένας πιό πάνω, τότε τρις φορές μπράβο του. Εγώ σκέφτομαι να αφήσω όλη την -μικρή- περιουσία μου στη μητρόπολη με την εντολή να προοριστεί για τους έχοντες ανάγκη . ανεξάρτητα από πολιτική ή θρησκευτική τοποθέτηση. Ξέρω πως τα λεφτά μου θα πιάσουν τόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ας βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, δεσποτικοί και αδέσποτοι. όπως , για παράδειγμα ο υπογράφων, που σχολιάζει το παρόν μήνυμα αυτουνού που θα έδινε την περιουσία του όλη στη μητρόπολη, αντί να την έδινε -όπως θα έπρεπε- κατ ευθείαν στους έχοντες ανάγκη. ανταπαντώ στο σχόλιό μου. από χιούμρ παίρνω καλό βαθμό. Εγώ έχω γράψει και τα δύο σχόλια...
   Αλλά ας πούμε και κάτι σοβαρό: πρέπει η μητρόπολη να πουλήσει όλη την ακίνητη περιουσία της (χωράφια, οικόπεδα, σπίτια) και να τα δώσει σε έχοντες ανάγκη. Τότε θα αγιάσει πραγματικά ο Δεσπότης, όχι με το να μοιράζει δωρεές άλλων . Οι πιστοί, οι έχοντες ανάγκη δεν καταλαβαινουν και νομίζουν πως ο δεσπότης μοιράζει χρή,α έχει κάνει έργο, κλπ. ενώ τα μακαρόνια είναι της ευρώπης, και τα φαγητά του κανσταντακόπουλου. Σε κάθε πρίπτωση ο κ. χρυσόστομος είναι πολύ καλύτερος από τους πολιτικούς της περιοχής μας.
   Αντώνιος Αντωνόπουλος Κυπαρισσία
   ant.anton.1@hotmail.com

   Διαγραφή
 8. και στα Φιλιατρα ιδιο καιρο ειχε κ ομως τεσσερις επιταφιοι βγηκαν στη πλατεια.....και πολυ πιστοι ακολουθησαν........Ο Σεβασμιωτατος κανει εργο κ ειναι τιμιος ,ενα ελαττωμα εχει ....ειναι κρυουλιαρης.....ουδεις τελειος ει μη ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

- Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιο σας στα Ελληνικά και σε κόσμιο ύφος.
Σχόλια με greeklish και υβριστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.
- H Ομάδα Διαχείρισης του Kyparissia News Blog δεν αντιπαρατίθεται και δεν συνδιαλέγεται με τους αναγνώστες στο πεδίο σχολιασμού, σχετικά με δημοσιεύσεις και άρθρα (με μόνη εξαίρεση διαδικαστικά-λειτουργικά θέματα του ιστολογίου).
- Οι απόψεις των αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του blog και αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους τοποθετήσεις.