Άγονη η Δημοπρασία για το τουριστικό περίπτερο της Τ.Κ. Αετού

Σύμφωνα με έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ») που βρίσκεται στην Τ.Κ Αετού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής κα Μαρία Πανουσιοπούλου να προτείνει την κήρυξη της πλειοδοτικής διαδικασίας ως άγονης.
Συγκεκριμένα η εισήγηση της Προέδρου αναφέρει: Σύµφωνα µε την αριθ.186/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής Δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου (τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ») που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αετού κι εκδόθηκε η αριθ.14949/16-07-2015 ∆ιακήρυξη. Στις 28-07-2015 ηµέρα Τρίτη και από ώρα 12.00 έως και 13.00, ενώπιον της "Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών Εκποίησης ή Εκµίσθωσης Πραγµάτων του ∆ήµου" (αριθ. 82/2015 απόφ. ∆.Σ.), έγινε η ∆ηµοπρασία στην οποία δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόµενος.
Ως εκ τούτου η "Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας" συνέταξε το αριθ.15841/28-07-2015 Πρακτικό, µε το οποίο κηρύσσει τη δηµοπρασία ως άγονη και το οποίο καταθέτει στην "Οικονοµική Επιτροπή" προς έγκριση.
Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουµε σχετικά.
Η απόφαση της επιτροπής έχει ως εξής: Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη της την αριθ. 186/2015 απόφασή της, την αριθ.14949/16-07-2015 διακήρυξη δηµοπρασίας, το αριθ.15841/28-07- 2015 πρακτικό της "Επιτροπής Διενέργειας της Δηµοπρασίας", το Π.∆.270/81, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόµων Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση. Εγκρίνει το αριθ. 15841/28-07-2015 πρακτικό της "Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας" για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου - τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ» - που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αετού και κηρύσσει τη δηµοπρασία ως άγονη.
Δείτε το έγγραφο όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

- Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιο σας στα Ελληνικά και σε κόσμιο ύφος.
Σχόλια με greeklish και υβριστικού περιεχομένου θα διαγράφονται.
- H Ομάδα Διαχείρισης του Kyparissia News Blog δεν αντιπαρατίθεται και δεν συνδιαλέγεται με τους αναγνώστες στο πεδίο σχολιασμού, σχετικά με δημοσιεύσεις και άρθρα (με μόνη εξαίρεση διαδικαστικά-λειτουργικά θέματα του ιστολογίου).
- Οι απόψεις των αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν τις θέσεις του blog και αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους τοποθετήσεις.